Được thành lập đầu năm 2021, Trung tâm nghiên cứu phát triển trực thuộc công ty cổ phần đầu tư kỹ thuật số Việt (VDI-R&D) đặt mục tiêu thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ mới, cụ thể liên quan tới vấn đề quản lý dữ liệu trên nền tảng Big data; giải pháp phần mềm chất lượng, tư vấn về chuyển giao công nghệ, hỗ trợ chuyển đổi số cho chính phủ và nhiều doanh nghiệp, tổ chức đa ngành nghề.

Các giải pháp của chúng tôi

Dữ liệu lớn (Big Data)

Trí tuệ nhân tạo (AI)

Chuyển đổi và tích hợp