Giải pháp cho hệ thống mạng – Metro Ethernet

Khách hàng Viettel

Vấn đề của khách hàng

Hệ thống mạng là thành phần xương sống của hệ thống CNTT, cung cấp cơ sở hạ tầng để các ứng dụng, dịch vụ có thể hoạt động một cách ổn định, an toàn. Viettel là nhà cung cấp dịch vụ cố định băng rộng và dịch vụ di động với thị phần số một Việt Nam. Với quy mô đó, hạ tầng mạng của Viettel cần được xây dựng, đổi mới và nâng cấp thường xuyên nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về: năng lực hệ thống, hiệu suất hoạt động, tính sẵn sàng, bảo mật, khả năng mở rộng cao.

Giải pháp VDI đề xuất

VDI cùng Cisco đã và đang hỗ trợ Viettel cung cấp các thiết bị, xây dựng và triển khai giải pháp nhằm phát triển một hạ tầng mạng có độ linh hoạt cao, đáp ứng nhanh, khả mở và đơn giản trong vận hành khai thác. Các giải pháp được đề xuất thông qua dịch vụ của Cisco như Broadband Network Gateways, Carrier Ethernet, Core Network, Mobile Backhaul cho phép Viettel có thể dễ dàng triển khai linh động các mô hình phát triển kinh doanh, cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ một cách nhanh chóng.

Giải pháp cho hệ thống mạng – Metro Ethernet
Chia sẻ