Giải pháp SDN (Cisco ACI) cho Data Center

Khách hàng MB Bank

Vấn đề của khách hàng

Cho đến những năm gần đây, các trung tâm dữ liệu truyền thống với kiến trúc 3 lớp đặc trưng Core -Aggregation/Distribution – Access đã trở thành mô hình thiết kế chung của rất nhiều doanh nghiệp. Lý do khiến cho kiến trúc này trở nên phổ biến vì nó cung cấp một kết cấu phân cấp, cung cấp khả năng chuyển mạch gói tin tốc độ cao giữa các mô đun kết nối và linh hoạt với hạ tầng vật lý.

Tuy nhiên, qua thời gian, sự phát triển vượt bậc của mạng ngày nay đã dẫn đến những hạn chế của mô hình mạng truyền thống bị bộc lộ:

  • Gây tốn kém chi phí và không mang tính quyết định.
  • Lưu lượng phức tạp và tốn tài nguyên, chưa được tối ưu.
  • Sự ra đời của máy chủ ảo hóa là thách thức nhằm đáp ứng tính hiệu quả và linh hoạt.
  • Số lượng vlan tối đa (4096 theo IEEE 802.1Q) dẫn tới hạn chế, thiếu thốn tài nguyên khi doanh nghiệp mở rộng quy mô trung tâm dữ liệu, năng lực kinh doanh, nhu cầu người thuê cao lên.
  • Khả năng giám sát hệ thống, hiển thị lưu lượng truy cập bị hạn chế cùng với việc phát hiện và xử lý lỗi gặp nhiều thách thức.

Giải pháp VDI đề xuất

Cisco Application Centric Infrastructure – Cisco ACI là công nghệ cho phép sử dụng ứng dụng để định nghĩa mạng, giải pháp sử dụng mô hình chính sách để xác định cách các ứng dụng và hệ thống kèm theo giao tiếp và truyền thông. Ngoài ra, các chính sách được sử dụng trong ACI để xác định hầu hết mọi khía cạnh của cấu hình và quản trị hệ thống, tích hợp giữa phần mềm và phần cứng. Kiến trúc này đơn giản, tối ưu hóa và tăng tốc toàn bộ vòng đời của ứng dụng triển khai.

ACI cung cấp môi trường mạng có thể triển khai, giám sát và quản lý nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho nhiều lĩnh vực khác nhau như mạng SDN, điện toán đám mây, DevOps và bảo mật. ACI hỗ trợ thay đổi ứng dụng nhanh chóng thông qua giảm độ phức tạp bằng khung giải pháp chung có thể tự động cấp phát và quản lý tài nguyên.

Giải pháp SDN (Cisco ACI) cho Data Center
Chia sẻ